О компании


Нафтова компанія «Кївнафта Груп» — ровесниця нового століття. Початок компанії поклали антикризові проекти. «Кївнафта Груп» в своїй роботі використовує основні принципи, покладені в основу діяльності, тісний зв'язок з регіонами і високу соціальну відповідальність бізнесу. Ми віддаємо пріоритет соціальної місії та взаємодії з регіонами, оскільки переконані: тільки так ми формуємо умови для стабільного розвитку бізнесу, для стійкого зростання ринку.

Бізнес НК «Кївнафта Груп» орієнтований насамперед на внутрішній ринок. Маючи основу в секторі нафтопереробки і збуту, компанія послідовно нарощує активи і поширює свою діяльність на суміжні галузі — транспорту і перевалки нафти і нафтопродуктів. Сильною стороною компанії є те, що вона має в своєму розпорядженні розвинені мережі збуту, які здатні гарантувати різним категоріям споживачів цілий комплекс послуг. Цей фактор при зростаючому платоспроможному попиті на нафтопродукти надає НК «Кївнафта Груп» стійкість на ринку, забезпечує ефективність її діяльності.

Щоб закріпити конкурентні переваги, розширити свою частку ринку за рахунок підвищення якості товарів і послуг при одночасному зниженні витрат, ми послідовно реалізуємо довгострокові програми розвитку основних ланок компанії.

«Кївнафта Груп» володіє кваліфікованим персоналом з досвідом роботи на різних ринках, збалансованими виробничими потужностями, в секторах переробки і реалізації, солідними інвестиційними можливостями.

Менеджмент компанії приділяє невпинну увагу підвищенню інвестиційної привабливості та прозорості бізнесу і його відповідності високим стандартам. Компанія націлена на динамічний якісне зростання в інтересах в своїх партнерів і прихильна інтересам розвитку регіонів своєї діяльності.